ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
تابلو اعلانات

کمیته ملی اقیانوس شناسی و کمیته علوم زمین کمسیون علوم یونسکو-ایران به منظور حمایت از پژوهشگران و و صاحبان ایده های نو در توسعه سواحل جنوب کشور و اعلام فرصتهای سرمایه گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی،تولید-اشتغال ،همایش روز ملی خلیج فارس و ایده های نو در توسعه سواحل جنوب کشور را برگزار می نماید.

این همایش به مناسبت روز ملی خلیج فارس ١٠ اردیبهشت ماه جاری با محورهای زیربرگزار خواهد شد:

١-خلیج فارس-اقتصاد مقاومتی

٢-خلیج فارس- راهبردهای ملی در همکاری های منطقه ای

٣-خلیج فارس- سیاستگذاری های علمی و فناوری

٤-خلیج فارس- محیط زیست و مخاطرات دریایی

ضمنا در این همایش از حداکثر ٣ ایده برتر با اهدای جایزه و لوح تقدیرقدردانی خواهد شد وحمایت مادی و معنوی در مدت زمان اجرا صورت خواهد پذیرفت. 
 
اخبار و رویدادها
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :